Customer ratings of Prolis


Facebook

Szukaj  "Gry planszowe" znaleziono 103 rezultatów.

Gry planszowe są bardzo ważnym środkiem czy metodą kształtowania odpowiednich postaw i nastawień dzieci wobec otaczającego ich świata, nauki, pracy i innych osób. Wbrew pozorom gry planszowe to nie tylko rozrywka, posiadają one wiele funkcji np.:

funkcję kształcącą - która wykształca u dziecka zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie, a co najważniejsze dziecko poznaje samego siebie.

funkcja wychowawcza - dzięki grom planszowym dziecko uczy się przestrzegania umów, przyswaja różne normy, uczy się reguł w różnych sytuacjach.

funkcja terapeutyczna - zaletą gier planszowych jest to, że podczas zabaw dziecko ma możliwość uwolnienia się od napięć czy emocji, uczy się wyrażania uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów.

funkcja integracyjna - gry planszowe, a szczególnie gry edukacyjne stanowią ważną rolę w kształtowaniu oraz utrwalaniu zdobytej wiedzy. Dzieci zdobywają w trakcie gry wiedzę i umiejętności, sprawnie też je utrwalają. Przez gry dziecko zdobywa umiejętności oceny współgrających i siebie, z punktu widzenia zawartych w grach zasad i reguł. Jest ważnym czynnikiem integrującym u dzieci procesy poznawania, działania i przeżywania.

funkcja motywacyjna - zaletą gier planszowych jest to, że pobudzają dzieci do aktywności, poznawania i wyzwalają u dzieci chęć poznawania otoczenia. Można powiedzieć, iż gry planszowe są przygotowaniem dziecka do podejmowania samodzielnych działań, uważnego obserwowania otaczającego ich świata, wdrażania w życie swoich własnych planów oraz dyscypliny. Uczą dzieci większej koncentracji, co przekłada się na większą motywację do uczenia się.

funkcja poznawcza - większość gier planszowych jest ukierunkowana na cele poznawcze i służą do gromadzenia przez dzieci wiedzy i umiejętność niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w otaczającym ich świecie. Uczą i utrwalają zdobytą wiedzę z naprawdę dużej ilości dziedzin oraz pełnią rolę wspomagającą w zakresie uświadamiania dzieciom istoty poznawanych rzeczy, zjawisk i prawidłowości oraz celu i sensu dokonujących się na oczach przemian.

funkcja kształcąca - gry planszowe kształtują u dzieci umiejętności, które są niezbędne i potrzebne w uczeniu się, np. planowa realizacja zamierzeń, koncentrowanie uwagi na wybranym przedmiocie czy czynności, spostrzegawczość, wyobraźnia, pamięć, umiejętność analizy i syntezy, porównywania i obserwacji. Pomagają w doskonaleniu i rozwijaniu procesów i zdolności orientacyjno-poznawczych u dzieci.

Mając powyższe na uwadze przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę starannie dobranych gier planszowych.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 103 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 103 elementów